2351038989 6944207209 Κασσάνδρου 8, Ανάληψη Κατερίνη dimalfot@gmail.com
hero image

 

 
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
Η Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία είναι μία ασφαλής και μη επεμβατική διαδικασία, η οποία αξιολογεί ταυτόχρονα διάφορα συστήματα του οργανισμού (όπως το αναπνευστικό, καρδιαγγειακό μυοσκελετικό νευρικό κλπ) με τη βοήθεια εργομετρικού ποδηλάτου, μάσκας, ανάλυσης αερίων και οξύμετρου σε καθορισμένο βαθμό άσκησης. Η δοκιμασία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΔΥΣΠΝΟΙΑ. Μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση αρχόμενης ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Η ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Προεγχειρητική εκτίμηση κινδύνου ασθενούς.
(Εάν θα υπάρξουν Σοβαρές επιπλοκές)
2. Διερεύνηση δύσπνοιας αγνώστου αιτιολογίας
Από πού προέρχεται: Καρδιά - Πνεύμονες η Παχυσαρκία
3. Διερεύνηση εύκολης κόπωσης.
4. Αξιολόγηση ικανότητας για άσκηση σε αθλητές κ μη.
5. Εκτίμηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.
Διαστρωμάτωση κινδύνου και πρόγνωση
6. Εκτίμηση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.
7. Εκτίμηση ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες.
 

 

 
Ακρίβεια Μέτρησης
Ο περιστροφικός βραχίονας που συγκρατεί τον αναλυτή επιτρέπει την χρήση σωληνώσεων μικρού μήκους προς τον ασθενή. Σε σωληνώσεις μικρού μήκους τα δείγματα των αερίων δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα το κάθε δείγμα να αναλύεται με εξαιρετική ακρίβεια από τον αναλυτή αερίων.

Ελάχιστη Αντίσταση Ροής
Το ροόμετρο δεν περιλαμβάνει κινούμενα μέρη με αποτέλεσμα να προκαλεί ελάχιστη αντίσταση στην ροή του αέρα. Λόγω του χαμηλού του κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υλικό μιας χρήσης.

Βελτιστοποιημένη Απεικόνιση Δεδομένων
Τα μόνιτορ σε κάθετη μεταξύ τους διάταξη επιτρέπουν την ταυτόχρονη επιτήρηση των δεδομένων ΗΚΓ και αερίων καί υποστηρίζουν λειτουργία αφής. Τα λογισμικά ΗΚΓ και ανάλυσης αερίων βρίσκονται σε απόλυτο συγχρονισμό ώστε γιια κάθε επιλεγμένο στοιχείο της ανάλυσης αερίων να απεικονίζεται το αντίστοιχο σημείο στο ηλεκτροκαρδιογράφημα και αντίστροφα.

Μονάδα λογισμικού SDS
Η μονάδα λογισμικού Αξιολόγησης Αιφνιδίου Θανάτου (SDS - Sudden Death Screening) αξιολογεί τον κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου με βάση τα Κριτήρια του Seattle.