2351038989 6944207209 Κασσάνδρου 8, Ανάληψη Κατερίνη dimalfot@gmail.com
hero image

 

 

Φωτιάδης Δημήτρης | Καρδιολόγος
Προαθλητικός Έλεγχος

Ο προαθλητικός έλεγχος αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την εκτίμηση της κατάστασης του καρδιαγγειακού συστήματος όσων επιδίδονται σε αθλητικές δραστηριότητες. Η διαδικασία ξεκινά με την προσεκτική συλλογή του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, συνεχίζεται με λεπτομερή κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας. Συχνά, προστίθενται αναίμακτες εξετάσεις, όπως η δοκιμασία κόπωσης, το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου και το stress echo, ενώ μπορεί να απαιτηθούν ακόμα και επεμβατικές εξετάσεις, όπως η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και η στεφανιογραφία.

Κρίνεται σημαντικό να ληφθούν υπόψη ο τύπος και η ένταση της αθλητικής δραστηριότητας που πρόκειται να ασκηθεί από το άτομο, καθώς αυτά συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για τον καθορισμό του αλγορίθμου των εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν. Η αξιολόγηση αυτή εξυπηρετεί τον σκοπό της ασφαλούς συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες και περιορισμούς του κάθε εξεταζομένου.