2351038989 6944207209 Κασσάνδρου 8, Ανάληψη Κατερίνη dimalfot@gmail.com
hero image

 

 

Φωτιάδης Δημήτρης | Καρδιολόγος
Holter Αρτηριακής Πίεσης

Η εξέταση Holter Αρτηριακής Πίεσης αποτελεί μια ανώδυνη διαδικασία πολλαπλών καταγραφών-μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μια συσκευή συνδέεται με μια περιχειρίδα, η οποία τοποθετείται στον βραχίονα του εξεταζόμενου. Κάθε μισή ώρα πραγματοποιείται μια μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Μετά το πέρας του 24ωρου, έχουμε μια σειρά μετρήσεων-καταγραφών που αφορούν στη μέγιστη, ελάχιστη και μέση συστολική (μεγάλη) και διαστολική (μικρή) αρτηριακή πίεση.

Επιπλέον, λαμβάνουμε πληροφορίες για τη διακύμανση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας και το ποσοστό μεταβολής σε σχέση με τις τιμές αρτηριακής πίεσης που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνεπώς, αποτελεί χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι η πιθανή ενοχλητική αίσθηση της περιχειρίδας, που φουσκώνει σε τακτικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.