2351038989 6944207209 Κασσάνδρου 8, Ανάληψη Κατερίνη dimalfot@gmail.com
hero image

 

 

Φωτιάδης Δημήτρης | Καρδιολόγος
Triplex Καρδιάς

Το τριπλέξ καρδιάς, ή διαθωρακικός υπέρηχος καρδιάς, αποτελεί μια σημαντική μη και ανώδυνη διαγνωστική εξέταση που αξιολογεί τη δομή και λειτουργία της καρδιάς. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, χρησιμοποιείται μια συσκευή που αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία: τον επεξεργαστή-οθόνη και τον ηχοβολέα (probe). Ο ηχοβολέας στέλνει ηχητικά κύματα στην καρδιά, και οι ανακλάσεις αυτών των κυμάτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εικόνων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους ιατρούς να αξιολογήσουν την καρδιά, να εξετάσουν τη δομή της, να εκτιμήσουν τη λειτουργικότητά της και να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα. Οι εικόνες που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης βοηθούν στην κατανόηση της καρδιακής δομής και λειτουργίας, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς.

Η εξέταση διενεργείται σε πραγματικό χρόνο (real time). Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πολλές και σημαντικές:

Μέγεθος, σχήμα καρδιάς –διαστάσεις κοιλοτήτων.
Κινητικότητα των διαφόρων τμημάτων του μυοκαρδίου.
Έκταση πιθανής βλάβης μυοκαρδίου (ισχαιμία-έμφραγμα).
Ανατομία και λειτουργικότητα καρδιακών βαλβίδων (στένωση-ανεπάρκεια).
Παθήσεις περικαρδίου.
Πίεση στην πνευμονική αρτηρία.
Διαστάσεις ανιούσης αορτής-αορτικού τόξου και κάτω κοίλης φλέβας.
Συγγενείς καρδιοπάθειες.
Παρουσία μαζών, όγκων και θρόμβων στις καρδιακές κοιλότητες ή βαλβίδες.