2351038989 6944207209 Κασσάνδρου 8, Ανάληψη Κατερίνη dimalfot@gmail.com
hero image

 

 

Φωτιάδης Δημήτρης | Καρδιολόγος
Stress Echo

Το Stress Echo ή αλλιώς Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη, ως λειτουργικό διαγνωστικό τεστ, αποτελεί, πλέον, εξέταση πρώτης εκλογής (κλάση 1) για τη διάγνωση στεφανιαίας νόσου, σε αντίθεση με το απλό τεστ κόπωσης (κλάση Ilb). Επιπλέον, σε περίπτωση που τα ευρήματα της αξονικής στεφανιογραφίας (κλάση 1) δείχνουν στενώσεις <90% ( μη διαγνωστική), τότε το επόμενο τεστ είναι πάλι το Stress Echo. Τα παραπάνω αποτελούν πολύ πρόσφατες οδηγίες, που εκδόθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο (2019). από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για την διερεύνηση της Στεφανιαίας Νόσου.
Πρακτικά, λοιπόν, τι πληροφορίες αντλούμε από αυτήν την εξέταση; Είναι μία εξέταση γρήγορη και αποτελεσματική, η οποία αξιοποιεί τους υπερήχους για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης-κόπωσης. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες τόσο για την συνολική όσο και για την τμηματική λειτουργία του μυοκαρδίου, ελέγχοντας τόσο την κίνηση όσο και την πάχυνση αυτού.


Αποτελεί εξέταση εκλογής για γυναίκες και άνδρες η οποία προσφέρει:
1. Έγκαιρη και Έγκυρη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ένα ή περισσότερα αγγεία, σε ασθενείς με υποψία ή γνωστή στεφανιαία νόσο.
2. Πλήρη έλεγχο βιωσιμότητας ή και παρακολούθησης του μυοκαρδίου σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και προηγούμενο έμφραγμα.
3. Αναλυτική πρόγνωση ασθενών με γνωστή ή όχι στεφανιαία νόσο όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με νεφρική δυσλειτουργία, με υπέρταση και με αυξημένη χοληστερόλη.
4. Ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιολογικές ή μη επεμβάσεις.
Είναι ασφαλής εξέταση;
Με την εξέταση αυτή, ο ασθενής δε λαμβάνει ραδιενεργό φάρμακο όπως αντίστοιχα, με το σπινθηρογράφημα, καθιστώντας την απολύτως ασφαλή ως προς την εκπομπή ραδιενεργού υλικού.
Παράλληλα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το σκιαγραφικό που ενδεχομένως
χρησιμοποιήσουμε, δε μεταβολιζεται στους νεφρούς, συνεπώς, δε χρειάζεται ο ασθενής να κάνει προετοιμασία με λήψη υγρών πριν ή μετά την εξέταση, καθιστώντας την εξέταση
εκλογής ακόμη και σε ασθενείς με ήπια ή και σοβαρότερη νεφρική ανεπάρκεια.
Ως δοκιμασία φόρτισης-κόπωσης που είναι, έχει το κίνδυνο που θα είχε ένα απλό τεστ κόπωσης.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο καρδιολόγο με πιστοποίηση στη συγκεκριμένη εξέταση και φυσικά με την βοήθεια έμπειρου νοσηλευτή/νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα υπερήχων τελευταίας γενιάς, ενώ και το εργαστήριο που πραγματοποιείται είναι σωστό να είναι πιστοποιημένο.