2351038989 6944207209 Κασσάνδρου 8, Ανάληψη Κατερίνη dimalfot@gmail.com
hero image

 

 

Φωτιάδης Δημήτρης | Καρδιολόγος
Προεγχειρητικός Έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι μια σειρά εξετάσεων που πραγματοποιούνται πριν από μια χειρουργική επέμβαση για να αξιολογηθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος του ασθενούς. Πέρα από την λεπτομερή συλλογή του ιστορικού του ασθενούς και την κλινική εξέταση, συνήθως περιλαμβάνει πρόσθετες καρδιολογικές εξετάσεις.

Αυτές οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

Triplex Καρδιάς (Διαθωρακικός Υπέρηχος Καρδιάς):

Αναιμική και ανώδυνη εξέταση για τη δομή και λειτουργία της καρδιάς.

Holter Ρυθμού:

Καταγραφή της καρδιακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής για αξιολόγηση πιθανών ανωμαλιών στον καρδιακό ρυθμό.
Δοκιμασία Κόπωσης σε Κυλιόμενο Τάπητα:

Εξέταση που αξιολογεί την αντοχή της καρδιάς σε φυσική δραστηριότητα.
Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης Μυοκαρδίου:

Εξέταση για την αξιολόγηση της αιματικής ροής στον καρδιακό μυόκαρδο.

Στεφανιογραφία:

Εξέταση που προβαίνει σε λεπτομερή αξιολόγηση των αρτηριών που τροφοδοτούν την καρδιά.
Η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς και όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτές τις εξετάσεις είναι ουσιώδεις για τον προεγχειρητικό, διεγχειρητικό, και μετεγχειρητικό χειρισμό του ασθενούς.