2351038989 6944207209 Κασσάνδρου 8, Ανάληψη Κατερίνη dimalfot@gmail.com
hero image

 

 

Φωτιάδης Δημήτρης | Καρδιολόγος
Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης Μυοκαρδίου

Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου είναι μια μη επεμβατική εξέταση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αιματικής ροής μέσω των στεφανιαίων αρτηριών που τροφοδοτούν την καρδιά.

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Φάση Φόρτισης (Κόπωσης):

Εκτελείται είτε με χρήση κυλιόμενου τάπητα/εργομετρικού ποδηλάτου είτε με τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών (όπως διπυριδαμόλη, αδενοσίνη, δοβουταμίνη) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου.
Κατά τη φάση αυτή, ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε φόρτιση για να εξεταστεί η απόκριση της καρδιάς του σε κατάσταση κόπωσης.

Φάση Εικονοληψίας:

Ο εξεταζόμενος οδηγείται στη γ-camera για τη λήψη εικόνων αιμάτωσης μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της κόπωσης.
Περίπου 3 ώρες αργότερα, λαμβάνονται εικόνες στην ηρεμία.
Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από τον καρδιολόγο και χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ή/και πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου.
Η χρήση ραδιενεργού ουσίας είναι ασφαλής και η δόση που χορηγείται είναι μικρή. Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες πριν και μετά την εξέταση, με ιδιαίτερη προσοχή σε εγκύους και παιδιά μικρότερα των 10 ετών που πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον εξεταζόμενο για 24-36 ώρες.

Συνοπτικά, οι πληροφορίες που δίνονται από την εξέταση είναι:

Μέγεθος καρδιακών κοιλοτήτων.
Δύναμη άντλησης της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης).
Μυοκαρδιακή βλάβη:
Ισχαιμία και ποσοστό αυτής της αναστρέψιμης βλάβης.
Έμφραγμα (ουλή), δηλαδή μόνιμη μη αναστρέψιμη βλάβη.
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας τρέχουσας θεραπείας (φάρμακα, αγγειοπλαστική, καρδιοχειρουργική επέμβαση).